simple web maker

EU PROJEKTI

(2017. - 2018.) Uvođenje nove proizvodne opreme u proizvodni proces

 

NAZIV PROJEKTA:
Uvođenje nove proizvodne opreme u proizvodni proces do povećanja

konkurentnosti Jačanje konkurentnosti i učinkovitosti obrta Stolarska zanatska radnja, vl. Miljenko Lisak
 

UKUPNA VRIJEDNOST: 458.123,18
 

EU FINANCIRANJE: 290.350,00
 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.11.2017. – 02.05.2018.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr
 

OPIS PROJEKTA

Nositelj projekta je obrt Stolarska zanatska radnja, vl. Miljenko Lisak, Donja Stubica, Krapinsko- zagorska županija. Poslovanje obrta temelji se na opremanju prostora, adaptaciji, projektiranju te proizvodnji namještaja i građevinske stolarije. Dugoročni cilj obrta podrazumijeva osnaživanje tržišne 

pozicije odnosno povećanje konkurentnosti osuvremenjivanjem proizvodnog procesa, a u kasnijoj fazi i proširenjem proizvodnih kapaciteta.


Investicija se odnosi modernizaciju kroz kupnju brusilice rubova, kanterice i potezne nagibne pile. 

Glavni identificirani problemi su:

- Ograničeni proizvodni kapaciteti

- Zastarjelost strojeva u proizvodnom pogonu

CILJEVI

Opći ciljevi projektnog prijedloga je jačanje konkurentnosti i poboljšanja učinkovitosti obrtnika u  Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u modernizaciju proizvodnog procesa, dok je specifični cilj uvođenjem novih strojeva u proizvodni proces povećati konkurentnost i osnažiti težišnu poziciju na

tržištu te posljedično povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih u svrhu daljnjeg rasta. Svrha projekta je podići konkurentnost obrta odnosno povećati kvalitetu isporučenih proizvoda i povećati proizvodne

kapacitete.

REZULTATI PROJEKTA

Svrha projekta direktno doprinosi traženim rezultatima Programa/Natječaja i to ostvarenjem zadanih rezultata projekta:

- očuvanje radnih mjesta

- povećanje broja zaposlenih

- povećanje proizvodnih kapaciteta

- povećanje prihoda od prodaje Investitora

KONTAKT OSOBA:

Miljenko Lisak

E-mail: info@szr-lisak.hr

PRATITE NAS NA MREŽAMA